Powiat Nakielski

Płatności Online

Wybierz rodzaj sprawy:

Decyzja - zezwolenie na przetwarzanie lub zbieranie odpadów
Decyzja - zmiana zezwolenia na przetwarzanie lub zbieranie odpadów
Decyzja - pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Decyzja - zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Decyzja - wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia zintegrowanego
Decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę/przebudowę/wykonanie robót budowlanych (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego, szkolnictwa, ochrony zdrowia i osób zwolnionych)
Przyjęcie zgłoszenia budowy sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
Przyjęcie zgłoszenia dot. przebudowy sieci, o których mowa w atr.29 ust. 2 pkt 1 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Wysokość wybranej opłaty:

PLN

Podaj swoje dane:

Na ten adres e-mail otrzymasz potwierdzenie zrealizowania płatności

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Wybierz jednorazową formę płatności:

Oświadczam, że:

0.00 PLN
1.00 PLN
1.00 PLN
Blue Media

Bezpieczeństwo transakcji gwarantuje Blue Media

Przelewy internetowe są obsługiwane przez Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości opłaconym), nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013. Blue Media S.A. zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa realizowanych transakcji.